Competență și Experiență

O consultanță juridică de încredere ar trebui să aibă o echipă de avocați cu experiență și competență în diverse domenii ale dreptului. Cunoștințele lor și experiența practică sunt cruciale pentru a oferi sfaturi legale precise și soluții eficiente pentru problemele juridice ale clienților.

Abordare Centrată pe Client

O bună consultanță juridică ar trebui să prioritizeze nevoile și obiectivele clienților săi. Aceasta implică ascultare activă, înțelegerea situației specifice a clientului și adaptarea sfaturilor juridice și a strategiilor pentru a îndeplini obiectivele clientului. Comunicarea eficientă și răspunsul prompt la întrebările clienților sunt, de asemenea, aspecte esențiale ale unei abordări centrate pe client.

Practici Etice și Transparență

Încrederea este fundamentală în consultanța juridică. Conduita etică, transparența în privința facturării și tarifelor și comunicarea clară cu privire la posibile riscuri și rezultate sunt esențiale. Clienții ar trebui să aibă încredere că consultanții lor acționează în interesul lor cel mai bun și respectă cele mai înalte standarde etice ale profesiei juridice.

Drept Penal

 • În domeniul dreptului penal, dedicarea noastră față de principiile justiției și asigurarea procesului corect au condus la numeroase rezultate de succes. Am apărat persoane acuzate de diverse infracțiuni cu tenacitate și abilitate, întotdeauna străduindu-ne să le protejez drepturile și să obținem un tratament echitabil în cadrul sistemului juridic. Rezultatele noastre în dreptul penal reflectă angajamentul față de o apărare juridică solidă și căutarea unor soluții echitabile.
Servicii
 • Asistență juridică
 • Reprezentare în fața organelor de urmărire penală
 • Redactare de plângeri
 • Denunțuri
 • Memorii
 • Reabilitare
 • Eliberarea provizorie
 • Contestații în anulare

Drept Civil

 • Cazurile de drept civil implică adesea dispute între persoane sau entități. Prin abordarea mea meticuloasă a cercetării și angajamentul neclintit față de clienții noștrii, am obținut rezultate favorabile în cazuri care implică vătămări personale, dispute de proprietate și încălcări contractuale. Scopul nostru este să cautăm dreptate și compensație echitabilă pentru cei pe care îi reprezentăm, respectând principiile dreptului civil.
Servicii
 • Consultanță juridică
 • Revendicare imobiliară
 • Succesiuni
 • Contravenții
 • Evacuări
 • Recuperări de creanțe
 • Executări silite
 • Moșteniri

Drept Comercial

 • În domeniul dreptului comercial, am asistat cu succes afacerile în navigarea prin contracte complexe, fuziuni și achiziții și chestiuni de conformitate. Dedicarea noastră spre a oferi sfaturi juridice bine fundamentate a ajutat numeroase organizații să prospere într-o piață concurențială. Fie că este vorba de negocierea unor termeni favorabili sau de soluționarea disputelor, suntem angajați în asigurarea succesului comercial al clienților noștrii.
Servicii
 • Consultanță în recuperare debite – executare silită
 • Obținere de autorizații de funcționare
 • Înființarea de societăți comerciale
 • Dizolvare
 • Lichidare
 • Faliment

Malpraxis

 • În domeniul complex al cazurilor de malpraxis, lucrăm neobosit pentru a trage la răspundere profesioniștii pentru acțiunile lor atunci când nu respectă standardul așteptat de îngrijire. Fie că este vorba de malpraxis medical, malpraxis juridic sau malpraxis în alte domenii profesionale, am obținut compensații echitabile pentru victime și am contribuit la îmbunătățirea practicilor pentru a preveni viitoare prejudicii. Rezultatele noastre în cazurile de malpraxis subliniază angajamentul de a căuta justiție pentru cei care au fost nedreptățiți și de a promova o cultură a responsabilității.
Servicii
 • Conform articolului 642 din legea 95/2006, malpraxisul reprezintă eroarea profesională care aduce daune pacientului. Cei care pot răspunde disciplinar, dar și penal sunt atât personalul medical, cât și furnizorul de produse și servicii medicale. De asemenea, afla că malpraxisul nu se referă numai la medici, ci la toți cei care practică profesii liberale, cum ar fi contabili autorizați, brokeri, stomatologi, farmaciști, arhitecți, etc…
 • Putem obține daune materiale
 • Putem obține daune morale
 • Putem obține prejudiciu estetic
 • Putem obține prejudiciu juvenil
 • Putem obține prejudiciu de agrement

Dreptul Familiei

 • Cazurile de drept de familie implică adesea probleme emoționale și sensibile, cum ar fi divorțul, custodia copiilor și disputele domestice. Ne mândrim că putem oferi îndrumare plină de compasiune clienților în aceste momente dificile, în timp ce susținem cu fermitate drepturile lor. Rezultatele noastre în dreptul de familie subliniază angajamentul de a găsi soluții amiabile ori de câte ori este posibil, promovând cel mai bun interes al copiilor și protejând drepturile tuturor părților implicate.
Servicii
 • Consultanță privind efectele căsătoriei si relațiile patrimoniale între soți
 • Încheierea contractelor prenupțiale
 • Redactarea sau modificarea contractelor prenupțiale și prezentarea efectelor acestora
 • Efectele divorțului pentru părțile implicate și efectele divorțului față de copiii minori rezultați din timpul căsătoriei

Drepturile Omului / C.E.D.O.

 • Drepturile omului reprezintă piatra de temelie a unei societăți juste, iar munca noastră în acest domeniu s-a concentrat pe protejarea și apărarea acestor drepturi fundamentale. Am reprezentat clienți în cazuri în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), abordând probleme precum libertatea de exprimare, dreptul la un proces echitabil și protecția împotriva discriminării.
Servicii
 • Consultanță – Activitatea de consultanță în procedurile interne presupune studierea cazului soluționat nefavorabil de catre instanțele naționale.
 • Cerere – Promovarea unei cereri la Curtea Europeana a Drepturilor Omului presupune îndeplinirea în prealabila a condiției de admisibilitate referitor la epuizarea căilor de recurs interne (art.35 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului).

Consultații juridice personalizate!

Pentru a discuta despre cazul dumneavoastră, suntem aici să vă ascultăm. Contactați-ne acum și lăsați-ne să vă ajutăm să vă protejați drepturile și să obțineți răspunsurile de care aveți nevoie.